Manu BS LogoBasal Stimulation® i pleien

 

Utvikling av konseptet:

    Konseptet ble i 1975 utviklet av prof. Andreas Fröhlich. Målet var å tilby funksjonshemmede barn meningsfull og målrettet informasjon (stimulasjon) over egen kropp og omverden gjennom en velkjent og elementær kommunikasjonsform (basal). I 80-årene begynte Christel Bienstein, sykepleier, diplom pedagog og professor i pleievitenskap å samarbeide med prof. A. Fröhlich, der målet var å innføre konseptet Basal Stimulation® som metode i sykepleien. Pasienten og hans individuelle, biografisk betingende behov i den aktuelle situasjonen er sentralt og veileder pleiere til å finne et tilbudt som pasienten opplever som meningsfull.

    Basal Stimulation® i pleien er et pedagogisk konsept hvor det gis tilbud uten forbehold til pasienter med begrenset eller forstyrret iakttakelse, bevegelighet og kommunikasjonsevne. Konseptet dreier seg om å stimulere, følge og fremme pasientenes individuelle læreprosesser. En holistisk pleie som Basal Stimulation® er ikke en spesiell teknikk som kan overføres fra en pasient til den neste. Blikket rettes mot pasientens utviklingspotensial og det tilbys individuelle sanseopplevelser, hvor virkning og videreutvikling er opp til pasienten.

logo_basale


De sentrale målene:

De sentrale målene ble senere utviklet av C. Bienstein og A. Fröhlich.

 

Å bevare liv og å oppleve utvikling

Å kjenne sitt eget liv

Å oppleve sikkerhet og å oppbygge tillit

Å utvikle sin egen rytme

Å oppleve den ytre verden

Å ta kontakt og å skape et møte

Å gi mening og betydning

Å forme sitt liv

Å oppleve autonomi og ansvar

 

Målgruppen:

Mennesker med begrenset eller forstyrret iakttakelse, bevegelighet og / eller kommunikasjonsevne. Mennesker på respirator, bevisstløse, immobiliserte, forvirrete, somnulente, hjerneskadede, døende, pasienter med hypoxisk hjerneskade, Alzheimer sykdom, etter slaganfall eller  i våken koma tilstand og andre.

I flere europeiske land blir det tilbudt både kurs, basisseminar og videreutdanning i Basal Stimulation® i pleien.


*****************************************************


Om meg

 

Jeg er utdannet sykepleier, med videreutdanning i intensivsykepleie og avdelingsledelse. Fra 1986 har jeg jobbet innen intensivsykepleien. I 1997 deltok jeg på et basisseminar i Basal Stimulation® i pleien.

 1999 flyttet jeg og samboeren min til Tromsø. De første årene jobbet jeg  på den nevrologiske avdelingen og senere på den medisinske intensivavdelingen på Universitetssykehuset i Nord-Norge.

 2004 / 2005 deltok jeg på videreutdanningen til praksisveileder i Basal Stimulation® i pleien.


Zertifikat_Freising

********************************************************

 

Manu BS Logo 


 

Kurs- og seminartilbud i vinter / vår 2007

 

BASISSEMINAR

 ”Basal Stimulation® i pleien”

logo_basale Deltakeren blir kjent med konseptet BASAL STIMULATION® i pleien.

  En får en forestilling om hvilke sanseopplevelser syke mennesker kan ha. Etter kartlegging kunne definere hva eventuelt som mangles eller hva som bør reduseres av inntrykk for det syke mennesket.

  Deltakeren får også kjennskap til forskjellige metoder for å skape en dialog på det fysiske plan. Der det dreier seg om å skape gjensidig forståelse og kontakt gjennom bruk av berøring og bevegelse. Med hensikt til pasientens utviklingspotensial tilbys det individuelle sanseopplevelser, hvor virkning og videreutvikling er opp til pasienten.

 Arbeidsmetoder i basisseminaret er foredrag, plenumsdiskusjoner og arbeidsgrupper i forskjellige størrelser. Det er rom og tid til å utveksle egne erfaringer. En observasjonsoppgave vil bli stilt.

  Basisseminaret skal utvide dine pleiefaglige kunnskaper og øke din kompetanse i møte med kritisk syke mennesker.

 *Gjerne ta kontakt med meg for nærmere informasjon.

DAGSKURS

”Basal Stimulation® i pleien”

logo_basale Deltakeren blir kjent med noen grunnprinsippene av konseptet Basal Stimulation® i pleien.

  Deltakeren får også kjennskap til noen utvalgte metoder for å skape en dialog på det fysiske plan. Der det dreier seg om å skape gjensidig forståelse og kontakt gjennom bruk av berøring og bevegelse.

Arbeidsmetoder i basisseminaret er foredrag, plenumsdiskusjoner og arbeidsgrupper i forskjellige størrelser. Det er rom og tid til å utveksle egne erfaringer.

Dagskurset ”Basal Stimulation® i pleien” skal gi deg et innblikk i dette pedagogiske pleiekonsept. Du blir kjent med noen praktiske ”metoder” som skal gi deg nye muligheter i din jobb med pleietrengende mennesker.

*Gjerne ta kontakt med meg for nærmere informasjon. 

 

Individuelle undervisninger, kurs eller basisseminare

”Basal Stimulation® i pleien”

logo_basale På de individuelle undervisninger og kurs tilpasser jeg innholdet bestmulig deres ønsker eller behov.  Lengden velger dere selv og kan variere fra en eller to timer, en halv dag, en  hel dag eller flere dager. Passer det best om kvelden eller i helgen?

Kanskje dere vil generelt bli kjent med konseptet Basal Stimulation® i pleien, utviklingen av konseptet og de sentrale mål. Eller dere er mer spesiell interessert i de praktiske muligheter konseptet tilbyr. Det er også mulig å sette en bestemt pasientgruppe (slagrammede, desorienterte, lungesyke, cerebralt skadete …) i sentrum og bli kjent med forskjellige tilbyd av basal stimulerende pleie. Samarbeid med pårørende kan  være et mulig utgangspunkt.

 

Noen eksempler:

”Beveging berørt – berøring bevegt”

Hvordan kommer vi i kontakt med mennesker? Hvordan opplever pleiere og pasienter profesjonell berøring. Hvordan kan vi formidle trygghet gjennom berøring? En fysisk berøring formidler og utløser følelser.

”Lukt og smak - olfaktorisk og oral tilnærming og stimulering ”

Hvordan gjenspeiler munnen våkenhet og aktivitet. Tilnærming og bevisstgjøring av munnområde. Hvordan kan munnstell bli en behagelig opplevelse? Matinntak, en sanseopplevelse. Svelgfunksjon, konsentrasjon  og koordinasjon på  høyt nivå.

”Beroligende tilbud på en basal stimulerende måte”

Hva er det pasienten / brukeren virkelig trenger? Hva er årsaken til uroen? Hvordan skaper vi en rolig og trygg omgivelse? Respirasjonsstimulerende strykning (RSS) som innsovningshjelp. Beroligende stell, en ny vri i det daglige stellet.

"Basal Stimulation® i pleien - et konsept for ledere"

Hvordan kan et pleiekonsept påvirke medarbeidere? Pleiekvalitet under økende tidspress? Hvordan kan tilfredsheten hos pleietrengende og hennes / hans pårørende øke? Mulighet til kompetent veiledning på arbeidsplassen.

*Gjerne ta kontakt med meg for nærmere informasjon.

 

Kursoversikt:

 
Dato
Kurs / Seminar
Timer
Sted
Pris p. p.
01.03. - 03.03.07
BASISSEMINAR
"Basal Stimulation® i pleien"
Et pedagogisk og helhetlig pleiekonsept som tilbyr pleie på en stimulerende måte.
24
Tromsø
2.600,- NOK*
23.02.07
Dagskurs:
"Beveging berørt - berøring bevegd"
6
Tromsø
  900,- NOK*
16.04.07
Dagskurs:
"Beroligende tilbud på en basal stimulerende måte"
6
Tromsø
  900,- NOK*
10.05.07
Dagskurs:
"Lukt og smak - olfaktorisk og oral tilnærming og stimulering"
8
Tromsø
1.100,- NOK*

* Kaffe, frukt og lunsj er inkludert i prisen. 

Målgruppe:
 
Personer som jobber med pleietrengende mennesker. Fortrinnsvis hjelpepleier, sykepleier, spesialsykepleier, pleieassistenter og andere.
*************************************

Påmelding og nærmere info på:

mail_at_basal-stimulation.net

("_at_" erstattes med @)

eller

mobil 41 29 24 17


Litteratur

Frøhlich, A.: Basal stimulering for mennesker med multifunksjonshemming. Forl. Gyldendal, Oslo 1995.

Gsodam, R., Nydahl, P.: Afsluttende eksamensprojekt i videreuddannelsen til "Praxisbegleiterin für Basale Stimulation in der Pflege". Klinisk sygepleje, 16. årgang, nr. 2, mai 2002, side 22 - 32.

Hansen, O. A.: Hvorledes passer Basal Stimulation i sygeplejen til et apobleksiafsnit? Afsluttende opgave, Sygeplejeskolen i Århus, Århus 2003.

Konsmo, T.: En hatt med slør ... Sykepleieteori. Forl. TANA, Olso 1995.

Meiniche, A.: To kaffe og en staveplade - Historien om en ulykke. Anne Meiniche og People’s Press, 1. udgave, 2. oplag, 2003.

Nydahl, P., Bartoszek, G.: Basal Stimulation® - Nye veje i sygepleje til alvorligt syge patienter. Munksgaard Danmark, København 2005.

Nydahl, P.: Basal stimulation et koncept inden for pædagogisk pleje. Klinisk sygepleje, 16. årgang, nr. 1, februar 2002, side 30 - 36.

Nydahl, P.: Konceptet basal stimulation ... plejemæssige respiratoraftrapning. Klinisk sygepleje, 17. årgang, nr. 1, februar 2003, side 11 - 27.

Jørgensen, J. K.: Terapeutisk berøring - ved kronisk ikke-ondartet smerte. Avsluttende eksamen i sykepleie - grunnutdanningen, juni 2001.

Sacks, O.: Mannen som forvekslet kona med en hatt. J. W. Cappelens Forlag a. s., 1987.

Sacks, O.: De fargeblindes øy. J. W. Cappelens Forlag a. s., 1997.

Tuft, H.: Den siste ydmykelsen.  Aschhoug & Co., Oslo, 1992.